Thursday, September 5, 2013

Clair Martin @ Sakura ..

Clair Martin @ Sakura 
Saya semai dari keratan batang yang dihantar oleh seorang teman yang juga peminat roses di Perlis..
Mujur hidup..

 

No comments:

Post a Comment